ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status Culturele ANBI krijgen.

Schouwburg Cuijk heeft de status Culturele ANBI

Donateurs van Culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Meer informatie

ANBI-logo

Onze ANBI-gegevens

Statutaire Naam Stichting Schouwburg Cuijk
RSIN of Fiscaal nummer 0029 10 251
Contactgegevens Website: https://schouwburgcuijk.nl
E-mailadres: post@schouwburgcuijk.nl
Raad van Toezicht Rob Hoffmann, voorzitter
Wiel Peter van Bergen, secretaris
Iedje Heere, lid
Marc van de Ven, lid
Anton de Weerd, lid 
Beleidsplan Bedrijfs- en beleidsplan Schouwburg Cuijk 2019-2023
Beloningsbeleid Het personeel wordt beloond conform de CAO Nederlandse Podia
Doelstelling Stichting Schouwburg Cuijk stelt zich primair ten doel gelegenheid te geven tot het uitoefenen en bevorderen van culturele, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten.
Zij streeft bereiking van deze doelstelling na door de exploitatie en beheer van een centrum voor culturele, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten, genaamd Schouwburg Cuijk en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt. 
Uitgeoefende activiteiten Jaarverslag 2021/2022
Financiële verantwoording Balans en Resultatenrekening uit de jaarrekening van Schouwburg Cuijk